Uitleg klikgebit

Door eerst uw nieuwe kunstgebit te vervaardigen (± 5 behandelingen) kunnen we met behulp van dit nieuwe gebit de implantaten op de juiste plek in uw kaak plaatsen.

Hierna wordt er met dit nieuwe gebit een afdruk gemaakt en kan de tandtechnicus het klikgedeelte maken. Op dezelfde dag dat de implantaten geplaatst zijn, wordt uw nieuwe kunstgebit voorzien van het kliksysteem.

Voordeel is dat u niet 6 weken zonder kunstgebit hoeft te zitten maar slechts één dag.

Behandelmethode:

De behandelmethode door middel van een klikgebit is in 2005 door tandarts-implantoloog Ir Geert T. Stoker uitgevonden en verder ontwikkeld. Inmiddels zijn al duizenden patiënten op deze manier behandeld. Wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd zowel aan de Universiteit in Amsterdam en in de praktijk van de uitvinder, dit onderzoek heeft aangetoond dat deze methode zeer succesvol is, nauwelijks napijn of andere klachten kent en dat de meeste patiënten er erg tevreden over zijn.

Na een eerste gesprek kan er worden gestart met de behandeling voor het aanmeten van het nieuwe gebit bij Smit Tandprothetiek. Ondertussen zal toestemming/machtiging van uw verzekering gevraagd worden. Er wordt zowel een nieuwe boven- als onderprothese gemaakt bij ons. Als alles in orde is zullen kort erna, na toestemming van uw verzekering, de implantaten geplaatst worden bij de tandarts-implantoloog en krijgt u het ‘klik’gebit.

De afspraak voor het implanteren kan nu worden gemaakt en duurt ongeveer 45 minuten. Aansluitend wordt er een afdruk gemaakt met daarin de stand van de net geplaatste implantaten. Deze afdruk gaat direct naar ons voor het maken van het stangetje (steg) en het bevestigen van de clip (ruiter) in het ondergebit. Aan het einde van de middag komt u terug en kan het stangetje (steg) op de implantaten geschroefd worden en wordt het ondergebit daarop vastgeklikt.

U mag thuis direct met het gebit eten.
De volgende dag komt u terug voor de nacontrole waarbij u ook nog wat meer informatie krijgt over schoonhouden en oefenen we het in- en uitdoen van de prothese.
Na ongeveer 14 dagen worden de hechtingen verwijderd en wordt er een controle foto gemaakt.

Deze behandelmethoden, “klikgebit in 1 dag” bestaat dus naast de traditionele behandeling welke nog steeds met veel succes het meest wordt toegepast. “Klikgebit in 1 dag” kan ook niet in alle gevallen worden toegepast en zal er dan gekozen worden voor de normale wijze van implanteren waarbij er een ingroeiperiode van 6 tot 8 weken in acht wordt genomen. In beide gevallen zal de patiënt geen dag zonder gebitsprothese hoeven te lopen.

Mocht u meer informatie willen maak dan gerust een vrijblijvende afspraak bij ons.

Afspraak maken